ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยชุมชนยโสธร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| คำขวัญ = วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น
| วันสถาปนา = [[8 ตุลาคม]][[พ.ศ. 2547]]
| ประเภท = [[สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน|วิทยาลัยชุมชน]]
| สังกัด = [[สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา]]
| ประธานสภาวิทยาลัย =นายสง่าสู้ ณรงค์
| ตำแหน่งหัวหน้า = [[ผู้อำนวยการ]]
== สถานที่จัดการศึกษา ==
* วิทยาลัยชุมชนยโสธร
* โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา [[อำเภอเลิงนกทา]]
* โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
* อบต.ส้มผ่อ [[อำเภอไทยเจริญ]]
* ศูนย์ภาษาแบบพึ่งพาตนเอง (หน้าโรงแรมเจพีฯ)
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
54,139

การแก้ไข