ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยชุมชนยโสธร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ประธานสภาวิทยาลัย =นายสง่าสู้ ณรงค์
| ตำแหน่งหัวหน้า = [[ผู้อำนวยการ]]
| หัวหน้า = นายสง่า เศษสุวรรณ์ (รักษาราชการ)
| หัวหน้า = รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
| เพลง =
| ต้นไม้ =
ผู้ใช้นิรนาม