ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุปกรณ์รวมส่งสัญญาณ"

แทนที่คำอัตโนมัติ (-[[ภาพ: +[[ไฟล์:) ด้วยบอต
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
(แทนที่คำอัตโนมัติ (-[[ภาพ: +[[ไฟล์:) ด้วยบอต)
'''มัลติเพล็กซ์เซอร์ (Multiplexer : MUX)''' หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ตัวเลือกข้อมูล(Data Selector) ซึ่งเป็นตัวที่ทำหน้าที่เลือกช่องสัญญาณที่มีข้อมูลช่องหนึ่งจากหลายๆช่องสัญญาณมาเป็นอินพุตและต่อช่องสัญญาณที่มีข้อมูลนั้นเข้าเป็นสัญญาณเอาต์พุตเพียงเอาต์พุตเดียว ดังรูป
<br />
[[ภาพไฟล์:Digital1.jpg|300px|left|รูปบล็อกไดอะแกรมของมัลติเพล็กซ์เซอร์]]
<br /><br /><br />
:
'''1) การมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งเวลา (Time Division Multiplexer หรือ TDM)''' เป็นวิธีที่เพิ่งจะได้รับการพัฒนาขึ้นมาได้ไม่นานนักการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งเวลาจะใช้เส้นทางเพียงเส้นทางเดียวและคลื่นพาห์ความถี่เดียวเท่านั้นแต่ ผู้ใช้แต่ละคนนั้นจะได้รับการจัดสรรเวลาในการเข้าใช้ช่องสัญญาณที่ต้องการนั้นเพื่อส่งข้อมูลไปยังปลายทางที่ตนต้องการ
<br />
[[ภาพไฟล์:Digital2.jpg|center|รูปแสดงการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งเวลา]]
<br /><br />
:
9,147

การแก้ไข