ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"

แทนที่คำอัตโนมัติ (-[[ภาพ: +[[ไฟล์:) ด้วยบอต
(แทนที่คำอัตโนมัติ (-[[ภาพ: +[[ไฟล์:) ด้วยบอต)
| ชื่อ = ศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย <br> มหาวิทยาลัยนเรศวร
| ชื่ออังกฤษ = Centre of Gender Studies <br> Naresuan University
| ภาพ = [[ภาพไฟล์:Logosocial.gif|150px|สัญลักษณ์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
| วันที่ก่อตั้ง = [[20 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2540]]
| ตำแหน่งหัวหน้า = ผู้อำนวยการ
ศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2541 โดยผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในระยะแรกการตั้งแต่ให้ ดร.สุรัช พงษ์พิพัฒน์พานิช เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2541 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2542 ต่อมาได้แต่งตั้ง รศ.ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2542 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และแต่งตั้ง ผศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ จนถึงปัจจุบัน
 
[[ภาพไฟล์:Nupromation.jpg|300px|thumb|right|มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก]]
 
ศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย มีบทบาทในการส่งเสริมและการพัฒนาความเสมอภาคในหญิงและชาย โดยประสานการจัดบริการชุมชนร่วมกับองค์กรในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยขอบข่ายงานครอบคลุมงานด้านการพัฒนา การป้องกันการแก้ไขปัญหาและการนำเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในวงกว้างของชุมชนและสังคมและกลุ่มชนทุกระดับ ถึงผลที่เกิดขึ้นตามปรากฏการณ์ภาพที่เป็นจริงของสังคม โดยเฉพาะการให้ความสำคัญของสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นศูนย์รวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ
9,147

การแก้ไข