ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:โปรดอย่ากัดผู้ใช้ใหม่"

ช่วยแก้การสะกดคำให้ครับ
(ช่วยแก้การสะกดคำให้ครับ)
[[ไฟล์:Plush Toys.JPG|thumb|150px|หูของผู้ใช้ใหม่ค่อนข้างจะบอบบาง]]
บทความวิกิพีเดียถูกพัฒนาขึ้นผ่านการทำงานหนักของผู้ร่วมแก้ไขทั่วไป แต่ผู้ใช้ใหม่ก็มีบทบาทในการแก้ไขจำนวนมากด้วยเช่นกัน พึงระลึกอยู่เสมอว่าเราทั้งหมดเคยเป็นผู้ใช่ใช้ใหม่ต่อวิกิพีเดียมาก่อน และในบางครั้ง (อย่างเช่นการแก้ไขบทความนอกเหนือไปจากขอบเขตที่เราสนใจ) แม้กระทั่งผู้ใช้ที่มีประสบการณ์มากที่สุด ก็อาจถือได้ว่าเป็น "ผู้ใช้ใหม่" เช่นกัน
และในบางครั้ง (อย่างเช่นการแก้ไขบทความนอกเหนือไปจากขอบเขตที่เราสนใจ) แม้กระทั่งผู้ใช้ที่มีประสบการณ์มากที่สุด ก็อาจถือได้ว่าเป็น "ผู้ใช้ใหม่" เช่นกัน
 
สมาชิกใหม่ถือได้ว่าเป็นทรัยพากรทรัพยากรอันมีคุณค่ายิ่งของวิกิพีเดีย เราต้องปฏิบัติต่อผู้ใช้ใหม่ด้วยความใจดีและอดทน '''ไม่มีอะไรที่จะทำให้ผู้ร่วมพัฒนาอันมีคุณค่านี้ถอยห่างไปเร็วยิ่งกว่าความเป็นปรปักษ์''' เป็นไปไม่ได้ที่ผู้ใช้ใหม่จะสามารถปฏิบัติตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรฐานของประชาคมของวิกิพีเดียได้โดยสมบูรณ์ ก่อนที่พวกเขาจะเริ่มการแก้ไข แม้กระทั่งผู้ใช้ที่มีประสบการณ์แล้วก็ยังต้องการการเตือนความจำอยู่เป็นบางครั้ง
 
{{นโยบายและแนวปฏิบัติ}}