ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบ้านแพ้ว"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
* วันที 16 พฤศจิกายน 2501 ตั้งตำบลยกกระบัตร โดยแยกออกจากตำบลโรงเข้ และตำบลหลักสาม
* วันที่ 1 กรกฎาคม 2517 ตั้งตำบลหนองบัว โดยแยกออกจากตำบลหนองสองห้อง
* วันที่ 16 กรกฎาคม 2519 ตั้งตำบลหลัีกสองหลักสอง โดยแยกออกจากตำบลเจ็ดริ้ว
* วันที่ 15 มิถุนายน 2525 ตั้งตำบลเกษตรพัฒนา โดยแยกออกจากตำบลคลองตัน
* วันที่ 20 มกราคม 2537 จัดตั้งสุขาภิบาลเกษตรพัฒนา ในท้องที่ตำบลเกษตรพัฒนา และตำบลคลองตัน
383,648

การแก้ไข