ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบ้านแพ้ว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ประวัติศาสตร์ ==
* วันที่ 30 ตุลาคม 2468 ตั้งอำเภอบ้านแพ้ว โดยนำตำบลดอนไผ่ ตำบลบ้านแพ้ว ตำบลเจ็ดริ้ว ตำบลคลองตัน จากอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตำบลอำแพง อำเภอเมืองสมุทรสาคร ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอกระทุ่มแบน และรวมกับตำบลหลักสาม และ ตำบลโรงเข้ ของอำเภอบ้านบ่อ
'' (รอการเพิ่มเติมข้อมูล) ''
* วันที่ 31 สิงหาคม 2498 จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านแพ้ว ในท้องที่ของตำบลบ้านแพ้ว และ ตำบลหลักสาม
* วันที่ 18 กรกฎาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลหลักห้า ในท้องที่ตำบลดอนไผ่ ตำบลโรงเข้ และตำบลหลักห้า หรือตำบลหนองสองห้อง
* วันที 16 พฤศจิกายน 2501 ตั้งตำบลยกกระบัตร โดยแยกออกจากตำบลโรงเข้ และตำบลหลักสาม
* วันที่ 1 กรกฎาคม 2517 ตั้งตำบลหนองบัว โดยแยกออกจากตำบลหนองสองห้อง
* วันที่ 16 กรกฎาคม 2519 ตั้งตำบลหลัีกสอง โดยแยกออกจากตำบลเจ็ดริ้ว
* วันที่ 15 มิถุนายน 2525 ตั้งตำบลเกษตรพัฒนา โดยแยกออกจากตำบลคลองตัน
* วันที่ 20 มกราคม 2537 จัดตั้งสุขาภิบาลเกษตรพัฒนา ในท้องที่ตำบลเกษตรพัฒนา และตำบลคลองตัน
* วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลทั้ง 3 แห่ง ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล
 
 
== การปกครองส่วนภูมิภาค ==
1,981

การแก้ไข