ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาร์ลี บราวน์"

หน้าใหม่: {{Peanuts character| name=ชาร์ลี บราวน์| image=Image:CharlieBrown.jpg| caption=Charlie Brown| age=8 1/2, อายุ 4 ปีเมื่อป...
(หน้าใหม่: {{Peanuts character| name=ชาร์ลี บราวน์| image=Image:CharlieBrown.jpg| caption=Charlie Brown| age=8 1/2, อายุ 4 ปีเมื่อป...)
(ไม่แตกต่าง)