ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบ้านแพ้ว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| province = สมุทรสาคร
| area = 245.031
| population = 9192,900472
| population_as_of = 25512552
| density = 375377.0638
| postal_code = 74120, 70210 <small> (เฉพาะ<br />เลขที่ 1-36 หมู่ที่ 4 ตำบลโรงเข้, <br />เลขที่ 1-26 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสองห้อง)
| geocode = 7403
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอำแพงทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนส้มทั้งตำบล
 
==สถานศึกษาในอำเภอบ้านแพ้ว==
===สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร===
* โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา
* โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว
* โรงเรียนบ้านดอนไผ่
* โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
* โรงเรียนวัดโรงเข้
* โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎ์
* โรงเรียนวัดธรรมโชติ
* โรงเรียนบ้านโรงเข้
* โรงเรียนวัดยกกระบัตร
* โรงเรียนหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
* โรงเรียนทำนบแพ้ว
* โรงเรียนวัดหนองบัว
* โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม
* โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง
* โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง
* โรงเรียนเจ็ดริ้ว
* โรงเรียนบ้านคลองตัน
* โรงเรียนบ้านรางสายบัว
* โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์
* โรงเรียนวัดกระโจมทอง
* โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9
* โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา
* โรงเรียนวัดสวนส้ม
* โรงเรียนวัดสุนทรสถิต
* โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง
* โรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก
* โรงเรียนบ้านคลองสำโรง
* โรงเรียนบ้านคลองหลวง
* โรงเรียนบ้านเจริญสุข
* โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
* โรงเรียนบ้านวังจระเข้
* โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
* โรงเรียนจงรักษ์พิทยา
* โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
===สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร===
* โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
 
 
1,981

การแก้ไข