ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ประเภท = [[มหาวิทยาลัยรัฐ]]
| คำขวัญ = ราชมงคลสร้างคนสู่งานเชี่ยวชาญเทคโนโลยี<br>ราชมงคลทั้งเก้าแห่ง
| ตำแหน่งหัวหน้า = รองอธิการบดี
| หัวหน้า = ผศ.วันชัยนภกานต์ มั่นคงสุคันธารุณ
| เพลง = [[สดุดีราชมงคล]]
| สี = [[สีฟ้า|{{แถบสีสามกล่อง|#33FFFF}} ฟ้า]] <br>[[สีม่วง|{{แถบสีสามกล่อง|#660099}} ม่วง]]
== '''ประวัติการก่อตั้ง''' ==
[[ไฟล์:cpc_campus.jpg|thumb|left|250px|ภาพวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ขณะก่อสร้างอาคารวิทยบริการ 13/1/2553]]
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ก่อตั้งขึ้น เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ [[7 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2509]] โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบกส่วนกลาง" โดย[[จอมพลประภาส จารุเสถียร]] เป็นผู้ริเริ่ม
"โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบกส่วนกลาง" โดย[[จอมพลประภาส จารุเสถียร]] เป็นผู้ริเริ่ม
 
งบประมาณในการก่อสร้างได้มาจาก "เงินงบ ง.ส.ร.บ." ที่ [[จอมพลผิน ชุณหะวัณ]] ได้ชักชวนให้ข้าราชการในสังกัด[[กองทัพบก]]ทุกท่านเสียสละเงินรายได้ปีละ 1 วัน เพื่อสมทบทุนก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการจัดการด้านศึกษาของชาติ และเป็นการตอบแทน
ข้าราชการสังกัดกองทัพบก ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติด้วยความเสียสละ ไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องการจัดหาโรงเรียนให้บุตรหลาน ตั้งแต่วันที่ [[28 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2492]] เป็นต้นมาแล้ว
[[กองทัพบก]]ทุกท่านเสียสละเงินรายได้ปีละ 1 วัน
เพื่อสมทบทุนก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการจัดการด้านศึกษาของชาติ และเป็นการตอบแทน
ข้าราชการสังกัดกองทัพบก ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติด้วยความเสียสละ ไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องการจัดหาโรงเรียนให้บุตรหลาน
ตั้งแต่วันที่ [[28 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2492]] เป็นต้นมาแล้ว
 
โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบกส่วนกลาง แล้วเสร็จ ในเดือนพฤษภาคม [[พ.ศ. 2511]] บนเนื้อที่ประมาณ 28 ไร่ ริม[[ถนนวิภาวดีรังสิต]] เปิดสอนเฉพาะสายสามัญอย่างเดียว โดยมี [[จอมพลถนอม กิตติขจร]] ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น และท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร เป็นผู้อุปถัมภ์
ริมถนนวิภาวดีรังสิต เปิดสอนเฉพาะสายสามัญอย่างเดียว โดยมี [[จอมพลถนอม กิตติขจร]]
ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น และท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร เป็นผู้อุปถัมภ์
 
== '''โรงเรียนพณิชยการบุตรข้าราชการกองทัพบก''' ==
จัดตั้งขึ้นโดยกองทัพบก เมื่อปี [[พ.ศ. 2515]] เพื่อให้บุตรข้าราชการกองทัพบก และบุคคลอื่นได้ศึกษาสายอาชีพต่อจากสายสามัญ เป็นอาคารเรียน 2 หลัง บ้านพักอาจารย์ 1 หลังด้านหลังอาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ 11 ไร่ เปิดสอนแผนกพณิชยการหลักสูตร[[กระทรวงศึกษาธิการ]]รับสมัครเข้าเรียนปีแรกด้วยการสอบสัมภาษณ์ มีผู้สมัครและเข้าเรียนในปีแรกประมาณ 400 คน แบ่งเป็น 9 ห้องเรียนละประมาณ 40-50 คน โดยส่วนใหญ่เป็นบุตรของข้าราชการกองทัพบก โดยในปีการศึกษาแรก คือ ปีการศึกษา 2515 เป็นการเรียนรวม และแยกแผนกในปีการศึกษาที่สอง คือ ปีการศึกษา 2516 เป็น 3 แผนก คือ แผนกบัญชี แผนกเลขานุการ และแผนกการขาย
เป็นอาคารเรียน 2 หลัง บ้านพักอาจารย์ 1 หลังด้านหลังอาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ 11 ไร่ เปิดสอนแผนกพณิชยการหลักสูตร[[กระทรวงศึกษาธิการ]]รับสมัครเข้าเรียนปีแรกด้วยการสอบสัมภาษณ์ มีผู้สมัครและเข้าเรียนในปีแรกประมาณ 400 คน แบ่งเป็น 9 ห้องเรียนละประมาณ 40-50 คน โดยส่วนใหญ่เป็นบุตรของข้าราชการกองทัพบก โดยในปีการศึกษาแรก คือ ปีการศึกษา 2515 เป็นการเรียนรวม และแยกแผนกในปีการศึกษาที่สอง คือ ปีการศึกษา 2516 เป็น 3 แผนก คือ แผนกบัญชี แผนกเลขานุการ และแผนกการขาย
 
== '''โรงเรียนอาชีวศึกษาบุตรข้าราชการกองทัพบก''' ==
 
ภายหลังจากปีการศึกษา 2515 ที่ดำเนินการสอนแผนกพณิชยการมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี ในปีการศึกษา 2516 ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. # มีการเปิดสอนแผนกช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และช่างวิทยุ เพิ่มขึ้น จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนพณิชยการบุตรข้าราชการกองทัพบก เป็น "โรงเรียนอาชีวศึกษาบุตรข้าราชการกองทัพบก"
ในปีการศึกษา 2516 ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ดังนี้
2. # มีการรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกมาจากโรงเรียนพณิชยการพระนคร (ในขณะนั้น)เข้าศึกษาในปีที่หนึ่งแทนการเปิดรับสมัครสอบเองโดยตรง
1. มีการเปิดสอนแผนกช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และช่างวิทยุ เพิ่มขึ้น จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนพณิชยการบุตรข้าราชการกองทัพบก เป็น "โรงเรียนอาชีวศึกษาบุตรข้าราชการกองทัพบก"
3. # นักเรียนพณิชยการที่สอบผ่านในปีแรก ได้คัดเลือกออกเป็น 3 แผนก คือ แผนกบัญชี แผนกการขาย และแผนกเลขานุการ แผนกละ 2 ห้องเรียน
2. มีการรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกมาจากโรงเรียนพณิชยการพระนคร (ในขณะนั้น)เข้าศึกษาในปีที่หนึ่งแทนการเปิดรับสมัครสอบเองโดยตรง
4. # ได้มีการส่งนักเรียนพณิชยการส่วนหนึ่งเข้าสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ แผนกทั่วไป ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรุ่นแรก '''ได้รับประกาศนียบัตร ฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2517'''
3. นักเรียนพณิชยการที่สอบผ่านในปีแรก ได้คัดเลือกออกเป็น 3 แผนก คือ แผนกบัญชี แผนกการขาย และแผนกเลขานุการ แผนกละ 2 ห้องเรียน
4. ได้มีการส่งนักเรียนพณิชยการส่วนหนึ่งเข้าสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ แผนกทั่วไป ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรุ่นแรก '''ได้รับประกาศนียบัตร ฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2517'''
 
ภายหลังกองทัพบกได้ มอบให้เป็นหน้าที่ของ [[กระทรวงศึกษาธิการ]] ดำเนินการต่อ เพราะพิจารณาเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนผู้ชำนาญในการจัดการ ตลอดจนอาคารเรียน อุปกรณ์ ที่ดิน และทรัพย์สิน
ปัญหาการขาดแคลนผู้ชำนาญในการจัดการ ตลอดจนอาคารเรียน อุปกรณ์ ที่ดิน และทรัพย์สิน
 
== '''วิทยาลัยจักรพงษภูวนารถ''' ==
 
 
พลเอก[[กฤษณ์ สีวะรา]] ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น มอบอาคารเรียน อุปกรณ์ ที่ดินและทรัพย์สินให้กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2517]]และให้โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบกส่วนกลางเข้าสังกัด[[กรมสามัญศึกษา]] และโรงเรียนอาชีวศึกษาบุตรข้าราชการกองทัพบกสังกัด กรมอาชีวศึกษา
ทรัพย์สินให้กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2517]]และให้โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบกส่วนกลาง
เข้าสังกัดกรมสามัญศึกษา และโรงเรียนอาชีวศึกษาบุตรข้าราชการกองทัพบกสังกัด กรมอาชีวศึกษา
 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ขอพระราชทานนาม "[[จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิษณุ โลกประชานารถ]]" ซึ่งเป็นเสนาธิการกองทัพบกและเป็นพระราชโอรสใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]เป็นชื่อแทน "โรงเรียนอาชีวศึกษาบุตรข้าราชการกองทัพบก" โดยใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยจักรพงษภูวนารถ" เพื่อเป็นเกียรติแก่กองทัพบก เช่นเดียวกันกับ โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบกส่วนกลางโดยได้นำชื่อ[[เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต)|จอมพลมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี]] ซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกคนแรก เป็นชื่อโรงเรียนเพื่อเป็นเกียรติแก่กองทัพบกเช่นเดียวกัน ก็คือ[[โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี]]ในปัจจุบัน
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ขอพระราชทานนาม "[[จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิษณุ โลกประชานารถ]]"
ซึ่งเป็นเสนาธิการกองทัพบกและเป็นพระราชโอรสใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]เป็นชื่อแทน
"โรงเรียนอาชีวศึกษาบุตรข้าราชการกองทัพบก" โดยใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยจักรพงษภูวนารถ"
เพื่อเป็นเกียรติแก่กองทัพบก เช่นเดียวกันกับ โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบกส่วนกลางโดยได้นำชื่อ[[เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต)|จอมพลมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี]]
ซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกคนแรก เป็นชื่อโรงเรียนเพื่อเป็นเกียรติแก่กองทัพบกเช่นเดียวกัน ก็คือ[[โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี]]ในปัจจุบัน
 
'''ปีการศึกษา 2517''' นักเรียนแผนกพณิชยการ (บัญชี เลขานุการ และการขาย)ได้สำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรก รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ แผนกพณิชยการ (หลักสูตร 3 ปี) '''เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2518 '''
54,139

การแก้ไข