ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอทัพทัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| province = อุทัยธานี
| area = 323.633
| population = 38,631709
| population_as_of = 25512552
| density = 119.366
| postal_code = 61120
| geocode = 6102
1,981

การแก้ไข