ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|รัฐมนตรี10_ชื่อ =
|รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า1_ชื่อ = ดำริ สุโขธนังดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ปลัดกระทรวง
|หัวหน้า2_ชื่อ = อิสสระนายอนุสรณ์ โชติบุรการเนื่องผลมาก
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
|หัวหน้า3_ชื่อ = นายปราโมทย์ วิทยาสุข
|หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
|หัวหน้า4_ชื่อ =
|หัวหน้า4_ตำแหน่ง =
ผู้ใช้นิรนาม