ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กาชาด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ไฟล์:Flag of the Red Crescent.svg|right|100px]]
[[ไฟล์:Flag of the Red Crystal.svg|right|100px]]
'''ขบวนการกากบาทแดงขบวนกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงนานาชาติ''' หรือ '''กาชาด''' ({{lang-en|International Red Cross and Red Crescent Movement หรือ Red Cross}}) เป็นคำที่ใช้เรียกหน่วยงานสากลที่ประกอบด้วยอาสาสมัครจากทั่วโลกราว 97 ล้านคน<ref name="ARC-understanding">[http://www.redcross.org/portal/site/en/menuitem.d229a5f06620c6052b1ecfbf43181aa0/?vgnextoid=6c7695e5ded8e110VgnVCM10000089f0870aRCRD&vgnextchannel=5002af3fbac3b110VgnVCM10000089f0870aRCRD American Red Cross: Understanding the Movement]</ref> ที่มีจุดประสงค์ในพิทักษ์ชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ การบรรเทาทุกข์และการรักษาพยาบาลโดยไม่เลือกชาติพันธุ์ เชื้อชาติ เพศ ความเชื่อทางศาสนา ระดับชั้นในสังคม หรือ ความคิดเห็นทางการเมือง
 
ตราสัญลักษณ์ที่ใช้โดยหน่วยงานนี้มีด้วยกันสามตรา ซึ่งเป็นรูป “ตรากากบาทแดง” (Red Cross), “ตราเสี้ยววงเดือนแดง” (Red Crescent) สำหรับ[[กลุ่มประเทศมุสลิม]] และ “ตราเพชรแดง” (Red Crystal)
 
หน่วยงานในประเทศไทย เรียก [[สภากาชาดไทย]] และใช้ตรากากบาทแดง เป็นตราสัญลักษณ์
ผู้ใช้นิรนาม