ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิศวกรรมโยธา"

เพิ่มขึ้น 1,493 ไบต์ ,  11 ปีที่แล้ว
เพิ่มข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา
(เพิ่มข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา)
 
'''วิศวกรรมโยธา''' (civil engineering) เป็นศาสตร์ของสาขาหนึ่งในทางด้าน[[วิศวกรรมศาสตร์]] ครอบคลุมการก่อสร้างตึก [[ตึกระฟ้า]] อาคาร [[สะพาน]] [[ถนน]] และ[[การขนส่ง|ระบบขนส่งอื่น ๆ]] รวมถึงระบบ[[สาธารณูปโภค]]ต่างๆ เช่น เขื่อน คลอง ตลอดจนการทำ[[รังวัด]]ในงานสำรวจและแผนที่ รวมไปถึงการวิเคราะห์ทาง[[ธรณีวิทยา|ธรณี]]และ[[ชลศาสตร์]] และการบริหารจัดการการก่อสร้าง งานในทางด้านวิศวกรรมจะเน้นทางด้านการใช้วัสดุและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ที่ประกอบวิชาชีพในสาขานี้เรียกว่า วิศวกรโยธา หรือเรียกกันว่า [[นายช่าง]] ในการทำงานในประเทศไทย ผู้ที่ประกอบวิชาชีพจะขึ้นทะเบียนกับสภาวิศวกรเพื่อรับ [[ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม]] (กว.) โดยมีการจัดสอบระบบใหม่เริ่มต้นเมื่อต้นปี พ.ศ. 2552 ด้วยระบบสุ่มข้อสอบทั้งหมดผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (เฉพาะระดับ "ภาคีวิศวกร")
 
การศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธานั้นนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนี่องจากการ พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นมีความก้าวหน้าสามารถเรียกได้ว่าเป็น การพัฒนาแบบก้าวกระโดดซึ่งมีผลโดยตรงกับการศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธาเช่นกัน ดังนั้นสถาบันการศึกษาหลายๆสถาบันจึงได้มีการปรับปรุงแผนการเรียนการสอนทาง ด้านวิศวกรรมโยธาให้มีความทันสมัยเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรรมโยธา หรือที่เรียกกันว่า “วิศวกรโยธา” ที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น
 
วิศวกรรมโยธาเป็นสาขาวิศวกรรมที่เก่าแก่ที่สุด โดยตอบสนองความต้องการของสังคม<ref>http://whatiscivilengineering.csce.ca/civil1.htm</ref>
* [http://www.tumcivil.com/engfanatic/HOME/ ตั้มซีวิล] แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา และซอฟต์แวร์
* [http://www.ascelibrary.org/ American Society of Civil Engineers] Journal ในสาขาวิศวกรรมโยธา
* [http://www.civilclub.net/ วิศวกรรมโยธา] เว็บไซต์สำหรับวิศวกรโยธาและบุคคลทั่วไป
 
[[หมวดหมู่:สาขาทางวิศวกรรมศาสตร์|ยโยธา]]
ผู้ใช้นิรนาม