ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การละลาย"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  14 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<tr><td rowspan="1">ทำปฏิกิริยากับน้ำ</td><td>[[โพแทสเซียม|K]]</td></tr>
<tr><th rowspan="3">โมเลกุลโควาเลนต์มีขั้ว</th><td rowspan="1">ละลายถ้ามี[[พันธะไฮโดรเจน]]</td><td rowspan="1">[[กลูโคส]]</td></tr>
<tr><td rowspan="1">ละลายโดยปฏิกิริยา</td><td rowspan="1">[[กรดเกลือ|HCLHCl]]</td></tr>
<tr><td rowspan="1">ไม่ละลาย</td><td rowspan="1">[[อีเทอร์]]</td></tr>
<tr><th rowspan="2">โมเลกุลโควาเลนต์ไม่มีขั้ว </th><td rowspan="1">ส่วนใหญ่ไม่ละลาย</td><td rowspan="1">[[เบนซีน]]</td></tr>
ผู้ใช้นิรนาม