ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทลมา ริตเตอร์"

หน้าใหม่: {{Infobox actor | name = เทลมา ริตเตอร์ | image = Thelma Ritter in The Mating Season trailer.jpg | caption = จากภาพยนตร์เ...
(หน้าใหม่: {{Infobox actor | name = เทลมา ริตเตอร์ | image = Thelma Ritter in The Mating Season trailer.jpg | caption = จากภาพยนตร์เ...)
(ไม่แตกต่าง)