ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท"

{{รอการตรวจสอบ}}
[[ภาพ:Sangphet Prasat Throne Hall.jpg|275px|right|thumb|พระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาท (จำลอง) ภายในเมืองโบราณ]]
'''พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท''' คือพระที่นั่งองค์หนึ่งในเขต[[พระราชวังโบราณ]] [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]] สร้างขึ้นโดยพระราขดำริของ[[สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ]] ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่[[กรุงศรีอยุธยา]]เจริญรุ่งเรืองมาก เป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจของ[[ราชอาณาจักรสยาม]]
6,528

การแก้ไข