ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กล่องข้อมูล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<table class="infobox {{{bodyclass|}}}" cellspacing="5" style="width: 22em; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em; {{{bodystyle|}}}"><!--
Caption
-->{{#if:{{{title|}}}|<caption class="{{{titleclass|}}}" style="margin-left: 0px; font-size: 125%; font-weight: bold; {{{titlestyle|}}}">{{{title}}}</caption>}}<!--
Header
-->{{#if:{{{above|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{aboveclass|}}}" style="text-align:center; font-size: 125%; font-weight: bold; {{{abovestyle|}}}">{{{above}}}</td></tr>}}<!--
130,404

การแก้ไข