ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดีเจ"

* [http://www.jobnorththailand.com/learning/100work/work405.html แนะแนวอาชีพ] jobnorththailand.com
* [http://www.bunditcenter.com/articles.php?articleId=339 นักจัดรายการวิทยุ หรือ ดีเจ ] bunditcenter.com
 
* [http://www.isanradio.com/ ดีเจ อีสานเรดิโอ ] isanradio.com
 
[[หมวดหมู่:อาชีพ]]