ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปวิณ สุวรรณชีพ"

แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.
(แจ้งโครงบุคคลอย่างรวดเร็ว)
(แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.)
{{ต้องการอ้างอิง}}
ปวีณ สุวรรณชีพ หรือ โป้ง โมเดิร์นด็อก เป็นนักดนตรีชาวไทย นอกจากผลงานกับวง[[โมเดิร์นด็อก]]ที่เขาร่วมก่อตั้งแล้ว ปวีณยังอยู่เบื้องหลังวงโมเิดิร์นด๊อกในฐานะผู้จัดการธุรกิจของวงอีกด้วย