ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาสนาเทนริเกียว"

หมวดหมู่ + โครง
(หมวดหมู่ + โครง)
'''ศาสนาเทนริเกียว''' เน้นความคิดและการปฏิบัติเพื่อละจากความยึดในตัวตนอันเป็นมายา หรือการสร้างพิธีกรรมที่ต้องการร่วมใจกัน เช่น การร่ายรำร้องเพลง การสวด '''ซึ่งช่วยสลายความเป็นปัจเจกชน'''และเอื้อให้เกิดการยอมรับตัวตนใหม่ทาง[[ศาสนา]]ได้ง่ายขึ้น
'''ศาสนาเทนริเกียว'''
 
[[หมวดหมู่:ศาสนา]]
ศาสนาเทนริเกียวเน้นความคิดและการปฏิบัติเพื่อละจากความยึดในตัวตนอันเป็นมายา หรือการสร้างพิธีกรรมที่ต้องการร่วมใจกัน เช่น การร่ายรำร้องเพลง การสวด '''ซึ่งช่วยสลายความเป็นปัจเจกชน'''และเอื้อให้เกิดการยอมรับตัวตนใหม่ทาง[[ศาสนา]]ได้ง่ายขึ้น
{{โครงศาสนา}}
72,280

การแก้ไข