ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาสนาเทนริเกียว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
'''ศาสนาเทนริเกียว'''
 
ศาสนาเทนริเกียวเน้นความคิดและการปฏิบัติเพื่อละจากความยึดในตัวตนอันเป็นมายา หรือการสร้างพิธีกรรมที่ต้องการร่วมใจกัน เช่น การร่ายรำร้องเพลง การสวด '''ซึ่งช่วยสลายความเป็นปัจเจกชน'''และเอื้อให้เกิดการยอมรับตัวตนใหม่ทาง[[ศาสนา]]ได้ง่ายขึ้น
43,191

การแก้ไข