ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนิชโช (นิชิเร็งชู)"

โรบอต เพิ่ม: en:Nisshō; ปรับแต่งให้อ่านง่าย
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(โรบอต เพิ่ม: en:Nisshō; ปรับแต่งให้อ่านง่าย)
 
{{ศิษย์เอกของพระนิชิเรน}}
{{โครงชีวประวัติ}}
[[de:Nisshō]]
 
[[es:Nisshō]]
[[ja:日昭]]
[[หมวดหมู่:ชาวญี่ปุ่น]]
[[หมวดหมู่:ประเทศญี่ปุ่น]]
[[หมวดหมู่:พระสงฆ์]]
 
[[de:Nisshō]]
{{โครงชีวประวัติ}}
[[en:Nisshō]]
[[es:Nisshō]]
[[ja:日昭]]
1,491

การแก้ไข