ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนิตโช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: พระนิตโช (日頂, ค.ศ. 1252 - 19 เมษายน ค.ศ. 1317) หรือ นิคโช หรือ เอียว-โบะ เ...)
 
พระนิตโช (日頂, [[ค.ศ. 1252]] - [[19 เมษายน]] [[ค.ศ. 1317]]) หรือ นิคโช หรือ เอียว-โบะ เป็นสาวกหรือศิษย์เอกของ [[พระนิชิเรน]] ซึ่งได้ก่อตั้งวัด [[ฮนมนจิ]] และ [[ฮนกะคุจิ]]
 
พระนิตโช เป็นบุตรบุญธรรมของ โทขิ โจนิน ศิษย์ของพระนิชิเรน ในวัยเด็กได้ศึกษาหลักธรรมของ[[นิกายเทียนไท้]] แต่ได้หันมาเป็นศิษย์ของพระนิชิเรนตามคำแนะนำของ โทขิ โจนิน ผู้เป็นบิดาบุญธรรม และยังได้ติดตามบิดาไปถึง [[เกาะซาโดะ]] เพื่อพบพระนิชิเรน เขาได้ช่วยเหลือพระนิกโคในการสร้างวัดฮนมนจิ และเป็นลูกศิษย์ของพระนิกโคในภายหลัง
 
 
 
Nitchō (日頂, 1252-April 19, 1317), also known as Niccho or Iyo-bo, was a Buddhist disciple of Nichiren who founded Honmon-ji and Hongaku-ji.
Nitchō was the stepson of Toki Jonin. In his youth he studied Tendai Buddhism, but joined Nichiren on Jonin's recommendation, and followed him to Sado Island. He helped Nikkō found Honmon-ji, and by becoming his disciple also became an adherent of what would eventually be Nichiren Shoshu.
19

การแก้ไข