ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนิตโช"

เพิ่มขึ้น 1,732 ไบต์ ,  11 ปีที่แล้ว
หน้าใหม่: พระนิตโช (日頂, ค.ศ. 1252 - 19 เมษายน ค.ศ. 1317) หรือ นิคโช หรือ เอียว-โบะ เ...
(หน้าใหม่: พระนิตโช (日頂, ค.ศ. 1252 - 19 เมษายน ค.ศ. 1317) หรือ นิคโช หรือ เอียว-โบะ เ...)
(ไม่แตกต่าง)
19

การแก้ไข