ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนิจิเร็ง"

เพิ่มขึ้น 108 ไบต์ ,  11 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(พระนิชิเรนไดโชนิน ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น พระนิชิเรน)
{{รอการตรวจสอบ}}
{{เก็บกวาด}}
พระนิชิเร็น หรือ พระนิชิเร็นไดโชนิน(สำหรับ[[นิชิเร็นโชชู]]) เป็นพระสงฆ์ชาว[[ญี่ปุ่น]] ท่านคือผู้สถาปนาและริเริ่มเผยแผ่คำสอน [[นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว]] บนพื้นฐานของ [[สัทธรรมปุณฑริกสูตร]] อันเป็นต้นกำเนิดของศาสนาพุทธนิกาย [[นิชิเรน]] ซึ่งปัจจุบันได้แตกกิ่งก้านออกไปเป็นนิกายย่อยๆประมาณ 32 นิกายในญี่ปุ่น และมีหลายลัทธิยืมคำสอนของท่านไปใช้ด้วย นิกายหลักๆที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ [[นิชิเรนโชชู]] และ [[นิชิเรนชู]] แต่นิกายแรกจะเป็นที่รู้จักมากกว่าเพราะมีสานุศิษย์กระจายอยู่ทั่วโลกแม้แต่ในเมืองไทย
 
ตลอดชีวิตของพระนิชิเรนฯท่านทุ่มเทเผยแผ่คำสอน โดยท่านเรียกร้องให้ชาวญี่ปุ่นละทิ้งคำสอนของนิกายและความเชื่อต่างๆหันมายึดมั่นใน''สัทธรรมปุณฑริกสูตร''แต่เพียงพระสูตรเดียว เพราะท่านกล่าวว่าเป็นพระสูตรที่สูงส่งที่สุดและเป็นเจตนาที่แท้จริงของ[[พระศากยมุนี]] เมื่อทำเช่นนั้นแล้วจึงจะช่วยให้ประเทศญี่ปุ่นสงบสุข มั่นคง รอดพ้นจากปัญหานานาประการทั้งจากภัยธรรมชาติ ฤดูกาลแปรปรวน โรคระบาด เศรษฐกิจตกต่ำรุนแรง กบฎภายใน และภัยจาก[[จักรวรรดิมองโกล]] ซึ่งญี่ปุ่นกำลังเผชิญอยู่ในขณะนั้น
1,079

การแก้ไข