ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิชัยสงครามซุนจื่อ"

(โรบอต แก้ไข: it:L'arte della guerra)
{{วิกิซอร์ซ}}
* {{gutenberg|no=132|name=The Art of War ''translated by Lionel Giles (1910) '}}
* [http://www.geocitiesbloggang.com/pentagon/base/1632/suntzu_jmainblog.htmphp?id=tonkla1&month=23-04-2009&group=18&gblog=24 '''"ตำราพิชัยสงคราม SUNTZU 13 บทไม้ตาย"'''] - ตำราพิชัยสงครามของซูนวู สำนวนแปลของ น.อ.จอม รุ่งสว่าง
* [http://www.geocities.com/pong1930/sun-intro.html ตำราพิชัยสงครามของซุนจู้และเง่าคี้] โดย Samuel B.Griffith, Oxford University Press, 1963. แปลโดย [[พิชัย วาสนาส่ง]] (สำนักพิมพ์ลายสือไทย, พระนคร, 2521)
* [http://olddreamz.com/bookshelf/sunwu/sunwu-art-of-war.html ตำราพิชัยสงครามซุนวู] แปลและเรียบเรียง : เสถียร วีรกุล พ.ศ. 2495
ผู้ใช้นิรนาม