ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิจิเร็ง"

เพิ่มขึ้น 295 ไบต์ ,  11 ปีที่แล้ว
แจ้งต้องการหมวดหมู่ +เก็บกวาดด้วยสจห.
(ศาสนาพุทธนิกายนิชิเรน ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น นิชิเรน)
(แจ้งต้องการหมวดหมู่ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
{{ต้องการหมวดหมู่}}
พุทธศาสนานิชิเรน (日蓮系諸宗派: นิชิเรน-เคอิ โช ชูฮะ) เป็นหนึ่งในนิกายทาง[[มหายาน]]ของ[[พุทธศาสนา]] ที่ยึดตามคำสอนของ พระสงฆ์ชาวญี่ปุ่นชื่อ [['''นิชิเรน]]''' ([[ค.ศ. 1222]]– [[ค.ศ. 1282]]) รูปแบบของศาสนาพุทธนิกายนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อสังคมญี่ปุ่นหลายช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ นิชิเรนโชชูจะเชื่อใน คีมภีร์ พระ[[สัทธรรมปุณฑริกสูตร]] และเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนๆที่ธรรมชาติพุทธะอยู่ในร่างกาย จึงทำให้มนุษย์ทุกๆคนสามารถบรรลุพุทธภาวะได้ในช่วงชีวิตนี้ นิกายนี้จัดเป็นนิกายที่มีคำสอนตรงกันข้ามและโจมตีนิกายมหายานอื่นๆอย่างชัดเจน อาทิเช่น [[นิกายเซน]], [[นิกายชินงอน]], [[นิกายสุขาวดี]], [[วัชรยาน]] เป็นต้น ซึ่งนิชิเรน ได้เห็นความเบี่ยนเบนทางคำสอนของ มหายานในสมัยนั้น นิกายนิชิเรนมีแตกแยกออกเป็นหลายๆนิกายย่อยและลัทธิต่างๆอีกมากมาย อีกทั้งยังมีแยกออกเป็นกลุ่มศาสนาใหม่มากมาย โดยบางนิกายจะใช้บทสวดเดียวกัน แต่จะมีความแตกต่างในการปฏิบัติ ผู้นับถือนิกายนิชิเรนจะเชื่อว่าการปฏิบัติธรรมจะสามารถนำพาความสุข และสันติสุขมาอยู่โลก
 
== นิกายต่างๆ ==
* [[นิชิเรนชูนโชชู]]
===นิกายต่างๆ===
*[[ นิชิเรนโชชู]]นชู
* ฮนมน บุตสึริว ชู
*นิชิเรนชู
* เคมปน ฮอกเกะ
*ฮนมน บุตสึริว ชู
* ฮอกเกะชู
*เคมปน ฮอกเกะ
* ฮนมน ฮอกเกะ
*ฮอกเกะชู
* นิชิเรน โคมน ชูนฮอนชู
*ฮนมน ฮอกเกะ
* นิชิเรนฮอนชูนชู ฟูจิ-ฟุเซะ-ฮะ
* ฮอกเกะ นิชิเรนชู ฟูจิ-ฟุเซะ-ฮะ
*ฮอกเกะ ฮอมปะ นิชิเรนชู
*ฮอมปะ ฮอนเกะ นิชิเรนชู
*ฮอนเกะ ฟุจิ-ฟุเซะ นิชิเรนชูนคนมน ชู
*ฟุจิ-ฟุเซะ ฮอนเกะ นิชิเรนคนมน ชูนชู
* โชโบะ ฮอกเกะ ชู
*ฮอนเกะ นิชิเรนชู
* ฮนมน เคียวโอะ ชู
*โชโบะ ฮอกเกะ ชู
* นิชิเรน โคมน ชู
*ฮนมน เคียวโอะ ชู
 
*นิชิเรน โคมน ชู
=== ลัทธิฆราวาส ===
* [[โซกา งัคไค]] หรือ [[สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย]]
 
[[cs:Ničiren šóšú]]
[[de:Nichiren-Shōshū]]
[[en:Nichiren Shōshū]]
[[es:Nichiren Shōshū]]
[[fr:Nichiren Shōshū]]
[[ko:일련정종]]
[[id:Nichiren Shoshu]]
[[it:Nichiren Shōshū]]
[[ms:Nichiren Shoshu]]
[[ja:日蓮正宗]]
[[pt:Nichiren Shoshu]]
130,606

การแก้ไข