ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิจิเร็ง"

เพิ่มขึ้น 952 ไบต์ ,  11 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: พุทธศาสนานิชิเรน (日蓮系諸宗派: นิชิเรน-เคอิ โช ชูฮะ) เป็นหนึ่งในนิกา...)
 
พุทธศาสนานิชิเรน (日蓮系諸宗派: นิชิเรน-เคอิ โช ชูฮะ) เป็นหนึ่งในนิกายทาง[[มหายาน]]ของ[[พุทธศาสนา]] ที่ยึดตามคำสอนของ พระสงฆ์ชาวญี่ปุ่นชื่อ [[นิชิเรน]] ([[ค.ศ. 1222]]– [[ค.ศ. 1282]]) รูปแบบของศาสนาพุทธนิกายนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อสังคมญี่ปุ่นหลายช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ นิชิเรนโชชูจะเชื่อใน คีมภีร์ พระ[[สัทธรรมปุณฑริกสูตร]] และเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนๆที่ธรรมชาติพุทธะอยู่ในร่างกาย จึงทำให้มนุษย์ทุกๆคนสามารถบรรลุพุทธภาวะได้ในช่วงชีวิตนี้ นิกายนี้จัดเป็นนิกายที่มีคำสอนตรงกันข้ามและโจมตีนิกายมหายานอื่นๆอย่างชัดเจน อาทิเช่น [[นิกายเซน]], [[นิกายชินงอน]], [[นิกายสุขาวดี]], [[วัชรยาน]] เป็นต้น ซึ่งนิชิเรน ได้เห็นความเบี่ยนเบนทางคำสอนของ มหายานในสมัยนั้น นิกายนิชิเรนมีแตกแยกออกเป็นหลายๆนิกายย่อยและลัทธิต่างๆอีกมากมาย อีกทั้งยังมีแยกออกเป็นกลุ่มศาสนาใหม่มากมาย โดยบางนิกายจะใช้บทสวดเดียวกัน แต่จะมีความแตกต่างในการปฏิบัติ ผู้นับถือนิกายนิชิเรนจะเชื่อว่าการปฏิบัติธรรมจะสามารถนำพาความสุข และสันติสุขมาอยู่โลก
 
== นิกายต่างๆ ==
===นิกายต่างๆ===
*[[นิชิเรนโชชู]]
*นิชิเรนชู
*ฮนมน บุตสึริว ชู
*เคมปน ฮอกเกะ
*ฮอกเกะชู
*ฮนมน ฮอกเกะ
*นิชิเรนฮอนชู
*นิชิเรนชู ฟูจิ-ฟุเซะ-ฮะ
*ฮอกเกะ นิชิเรนชู
*ฮอมปะ นิชิเรนชู
*ฮอนเกะ นิชิเรนชู
*ฟุจิ-ฟุเซะ นิชิเรนคนมน ชู
*ฮอนเกะ นิชิเรนชู
*โชโบะ ฮอกเกะ ชู
*ฮนมน เคียวโอะ ชู
*นิชิเรน โคมน ชู
===ลัทธิฆราวาส===
*[[โซกา งัคไค]] หรือ [[สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย]]
1,079

การแก้ไข