ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:โครงการพี่น้อง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|-
| align="center" | {{คลิก || ภาพ=Wikisource-logo.png| ลิงก์=s: | กว้าง=40px | สูง=45px}}
| [[s:|'''วิกิซอร์ซ''']]<br />เอกสารต้นแหล่งต้นฉบับ
| align="center" | {{คลิก || ภาพ=Wikinews-logo.png | ลิงก์=n: | กว้าง=45px | สูง=45px}}
| [[n:|'''วิกิข่าว''']]<br />แหล่งข่าวเนื้อหาเสรี
| [[Wikispecies:หน้าหลัก|'''วิกิสปีซีส์''']]<br />สารบบอนุกรมวิธาน
| align="center" | {{คลิก || ภาพ=Wikiversity beta.png | ลิงก์=v: | กว้าง=45px | สูง=45px}}
|class=plainlinks| [http[:v://en.wikiversity.org: |'''วิกิมหาวิทยาลัย (อังกฤษ)''']]<br />ศูนย์รวมสื่อการเรียนการสอน
|}
ผู้ใช้นิรนาม