ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กันยายน พ.ศ. 2549"

==[[วันอาทิตย์]]ที่ [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2549|2549]]==
*[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศใช้ ธรรมนูญการปกครองฉบับชั่วคราว
*[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง [[สุรยุทธ์ จุลานนท์|พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์]] เป็น [[นายกรัฐมนตรี]]
 
==[[วันศุกร์]]ที่ [[29 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549|2549]]==
19,438

การแก้ไข