ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ''' หรือ Software Industry Promotion Agency (Public Organization) ชื่อย่อว่า '''SIPA''' (อ่านว่า '''ซิป้า''') เป็นหน่วยงานในกำกับ[[องค์การมหาชนของไทย]] ในสังกัด[[กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]] มีหน้าที่วางแผนและกำหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม[[ซอฟต์แวร์]]ของประเทศ
{{ต้องการอ้างอิง}}
 
'''สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ''' หรือ Software Industry Promotion Agency (Public Organization) ชื่อย่อว่า '''SIPA''' (อ่านว่า '''ซิป้า''') เป็นหน่วยงานในกำกับของ[[กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]] มีหน้าที่วางแผนและกำหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ
 
== ประวัติ ==
 
จัดตั้งเมื่อ [[23 กันยายน]] [[พ.ศ. 2546]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00130398.PDF พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546]</ref> ตามพระราชกฤษฎีกาสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ พ.ศ. 2546 โดยมีวิสัยทัศน์ว่า ''' "สร้างศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าสู่ประเทศไทย" ''' <ref> [http://www.sipa.or.th/th/new_page/history_th.php?ModuleKey=about] </ref> โดยมียุทธศาสตร์ที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภูมิภาค 4 เรื่อง ได้แก่ (1) โครงการ Phuket ICT Innovation Paradise (2) โครงการ Thailand Digital Content Centre (3) โครงการ National Software Incubation Centre (4) โครงการ Global Outsourcing Centre
#โครงการ Phuket ICT Innovation Paradise
#โครงการ Thailand Digital Content Centre
#โครงการ National Software Incubation Centre
#โครงการ Global Outsourcing Centre
 
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ มีเป้าหมายส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 4 สาขา อันได้แก่
 
==ผู้บริหาร==
* นาย[[นายมนู อรดีดลเชษฐ์]] ผู้อำนวยการ (2546-2549)
* นาย[[นายอาวุธ พลอยส่องแสง]] ผู้อำนวยการ (2549-2551)
* [[ดร.[[รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์]] ผู้อำนวยการ (2551-2552)
ปัจจุบัน* [[นาวาตรี]] ดร. [[วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ]] รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (2552 - ปัจจุบัน)
 
== สถานที่ตั้ง ==
ปัจจุบัน สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ มี 4 สาขากระจายทั่วทุกภูมิภาค ได้แก่
; สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร : [[ถนนแจ้งวัฒนะ]] [[แขวงทุ่งสองห้อง]] [[เขตหลักสี่]] [[กรุงเทพมหานคร]]
; สาขาเชียงใหม่ : ต.หนองป่าครั่ง [[อำเภอเมืองเชียงใหม่|อ.เมือง]] [[จังหวัดเชียงใหม่|จ.เชียงใหม่]]
; สาขาภูเก็ต : อาคารศูนย์บริการวิชาการ [[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] สะพานหิน ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ [[อำเภอเมืองภูเก็ต|อ.เมือง]] [[จังหวัดภูเก็ต|จ.ภูเก็ต]]
 
== อ้างอิง ==
{{ต้องการรายการอ้างอิง}}
<references />
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
54,892

การแก้ไข