ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การมหาชน"

=== กระทรวงการคลัง ===
* [[สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศราฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน]]
 
* [[สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว|บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด]]
=== กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ===
* [[สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน]]
56,738

การแก้ไข