ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ขบวนรถธรรมดา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
*ชนิดรถที่ให้บริการ
**รถโบกี้ชั้นที่ 3 (บชส.)
**รถโบกี้ชั้นที่ 2-3 ติดกัน (บชทบสส.) (บางขบวน)
**รถกำลังดีเซลรางมีห้องขับ (กซข.) (บางขบวน)
*เส้นทางที่จัดบริการ ปัจจุบันมีขบวนรถธรรมดาให้บริการแก่ผู้โดยสารทุกภาคของประเทศ เช่น
**สายเหนือ
ผู้ใช้นิรนาม