ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กันยายน พ.ศ. 2549"

<div style="padding: 5px; font-size: 98%;">{{แม่แบบ:เรื่องจากข่าว}}</div></div>
 
==[[วันอาทิตย์]]ที่ [[1 กันยายนตุลาคม]] [[พ.ศ. 2549|2549]]==
*[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศใช้ ธรรมนูญการปกครองฉบับชั่วคราว
 
1

การแก้ไข