ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นาคปรก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
คำสำคัญ '''"นาคปรก"''' (/นาก-ปฺรก/) สามารถหมายถึง
 
* [[พระพุทธรูปปางนาคปรก]] - ชื่อพระพุทธรูปปางหนึ่ง
* [[นาคปรก (พุทธศาสนา)|นาคปรก]] - ชื่อพระพุทธรูปปางหนึ่ง อยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิหงายพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลา มีพญานาคแผ่พังพานปกคลุมเบื้องบนพระเศียร ที่สร้างเป็นแบบขัดสมาธิเพชรก็มี มีสองแบบ แบบหนึ่งประทับนั่งสมาธิบนขนดพญานาค อีกแบบหนึ่งประทับนั่งสมาธิภายในวงขนดพญานาค คือ พญานาคขดตัวล้อมพระกายไว้ถึง พระอังสา เพื่อป้องกันลมฝน
* [[นาคปรก (ภาพยนตร์)|นครปรกนาคปรก]] - ภาพยนตร์ไทยเมื่อ พ.ศ. 2553
 
{{แก้กำกวม}}
10,675

การแก้ไข