ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประวิช รัตนเพียร"

(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
* คนที่ 1 นายพิชญ์ รัตนเพียร กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
* คนที่ 2 นายปริน รัตนเพียร กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก [[มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์]]
* คนที่ 3 นางสาววิชภรณ์วิชาภรณ์ รัตนเพียร จบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จบปริญญาโทที่ UNIVERSITY OF WESTMINSPER WESTMINSTER กำลังศึกษาระดับปริญาเอกที่ สหราชอาณาจักร
กำลังศึกษาระดับปริญาเอกที่ สหราช อาณาจักร
* คนที่ 4 นางสาวปรินดา รัตนเพียร กำลังศึกษาที่ ST.CATHERINE ประเทศอังกฤษ
 
== การศึกษา ==
ผู้ใช้นิรนาม