ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แผ่นดินไหวในชูเอะสึ พ.ศ. 2547"

==ประวัติศาสตร์==
 
ตามที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ จังหวัดนีงะตะประสบเหตุแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง ครั้งใหญ่ที่ผ่านมาไม่นานคือเมื่อวันที่ [[16 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2507]] เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.5 ริกเตอร์ มีผู้เสียชีวิต 28 คน อีกทั้งยังทำให้เกิดเหตุดินกลายเป็นของเหลวครั้งใหญ่และเกิดคลื่น[[ทสึนะมิสึนามิ]]พัดเข้าทำลายท่าเรือของเมืองนีงะตะ แผ่นดินไหวครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่วิศวกรเริ่มศึกษาปรากฏการณ์ดินกลายเป็นของเหลวอย่างจริงจัง
 
นอกจากนั้น ยังมีเหตุ [[แผ่นดินไหวนอกฝั่งจูเอ็ทสึ พ.ศ. 2550]] ที่เกิดขึ้นหลังจากพายุไต้ฝุ่นพัดผ่านไม่นาน
ผู้ใช้นิรนาม