ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมนอโพลี (เกม)"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
== ตัวอย่างกติกา ==
# เตรียมผู้เล่นอย่างน้อย 3 คน มากที่สุด 7 คน โดยในผู้เล่นคนหนึ่งจะต้องเป็นนายธนาคาร
 
# นาย[[ธนาคาร]]จะต้องแจกสิ่งต่อไปนี้(1 คน ต่อ 1 ชุด)
##* ธนบัตรห้าสิบพันบาท 12 ฉบับ
 
##* ธนบัตรห้าหนึ่งพันบาท 24 ฉบับ
##* ธนบัตรหนึ่งห้าร้อยบาท 41 ฉบับ
 
##* ธนบัตรหนึ่งพันร้อยบาท 4 ฉบับ
##* ธนบัตรห้าสิบบาท 51 ฉบับ
 
##* ธนบัตรห้าร้อยสิบบาท 15 ฉบับ
##* โฉนดที่ดิน 3 ใบ(ไม่มีการเลือก)
 
##* ตัวเดิน 1 ตัว
## ธนบัตรหนึ่งร้อยบาท 4 ฉบับ
 
## ธนบัตรห้าสิบบาท 1 ฉบับ
 
## ธนบัตรสิบบาท 5 ฉบับ
 
## โฉนดที่ดิน 3 ใบ(ไม่มีการเลือก)
 
## ตัวเดิน 1 ตัว
 
 
# เมื่อเริ่มเล่น ผู้เล่นสามารถซื้อ จำนอง และประมูลที่ดินได้
 
# เมื่อผู้เล่นเดินทางไปยังสถานที่ที่เป็นของผู้เล่นคนอื่น ผู้เล่นคนนั้นต้องจ่ายค่าเช่าให้กับผู้เล่นที่เป็นเจ้าของสถานที่นั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในโฉนด
 
# ผู้เล่นคนใด ที่เดินทางไปยังช่องดวงเศรษฐีหรือหีบสมบัติ ผู้เล่นคนนั้นต้องเปิดบัตรดวงเศรษฐีหรือหีบสมบัติ แล้วทำตามคำสั่งนั้น
 
# ผู้เล่นคนใดเดินทางผ่านจุดเริ่มต้น ผู้เล่นคนนั้นจะได้รับเงินจำนวน 2,000 บาท
 
# ผู้เล่นใดที่เดินทางไปยังช่อง 'ไปเข้าคุก' ผู้เล่นคนนั้นจะต้องไปที่ช่อง 'เข้าคุก' และหยุดพัก 1 ตา และเมื่อถึงตาที่จะเดิน จะต้องจ่ายค่าปรับจำนวน 500 บาทให้นายธนาคาร จึงจะได้เดิน
 
# ผู้เล่นคนใดที่หยิบได้บัตร'ล้มละลาย'หรือไม่เหลือที่ดิน หรือไม่เหลือเงิน ผู้เล่นคนนั้นจะต้องแพ้ และถ้าเหลือผู้เล่นที่ไม่แพ้เพียง 1 คน ผู้เล่นคนนั้นเป็นผู้ชนะ
 
 
 
== ตัวอย่างเกมเศรษฐี ==
131,341

การแก้ไข