ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายนามบุคคลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

* ดร.[[เสริมลาภ วสุวัต]] (ศิษย์เก่า) ผู้เชี่ยวชาญพรรณไม้ "บัว" ประธานชมรมผู้รักบัวแห่งประเทศไทย
* ดร.[[จารุจินต์ นภีตะภัฏ]] (ศิษย์เก่า) ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
* [[วินัย สมประสงค์]] (ศิษย์เก่า) ข้าราชการผู้ทรงวุฒิด้านอนุกรมวิธานพืช กรมวิชาการเกษตร
* [[จิตต์โสภิณ ลิมปิสวัสดิ์]] (ศิษย์เก่า) นักแสดง
* [[บุณชู บ้านโข้ง]] (ศิษย์เก่า) นักแสดง
ผู้ใช้นิรนาม