ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อดิศร เพียงเกษ"

 
เหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 ได้เข้าร่วมต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในฐานะแนวร่วม พร้อมครอบครัวทั้งหมด อาศัยอยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีชื่อจัดตั้งว่าสหายศรชัย และ สหายสอง ชีวิตส่วนตัว สมรสกับ ดร.เยาวนิตย์ เพียงเกษ (สกุลเดิม พินสำริด) ชื่อจัดตั้งคือสหายการะเกด ปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น สาขารัฐศาสตร์ และมีบุตรนอกสมรสจำนวน 3 คน กับ น.ส.นภาพร รักษ์สัจจะ เจ้าหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น น.ส.ชัญชนา ศรีสัตย์) <ref>[http://naewna.com/news.asp?ID=51947 "ไทกร"ยื่นป.ป.ช.เชือด"อดิศร"ไม่แจ้งชื่อลูกนอกสมรส สงสัยซุกทรัพย์สิน 20 ล้าน] หนังสือพิมพ์แนวหน้า 12 มีนาคม 2550</ref>
อยากได้เมลของท่านอดิศรมากครับ
 
== การเมือง ==
ผู้ใช้นิรนาม