ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง"

เมื่อสอบเสร็จทุกสนามสอบนำใบตอบมารวมส่งแม่กองบาลีสนามหลวงดำเนินการตรวจ โดยนิมนต์[[พระ]]เถรานุเถระมาประชุมตรวจพร้อมกัน ณ สถานที่ๆ แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดขึ้น
 
== การประกาศผลสอบบาลีระดับชาติประเทศ ==
 
เมื่อคณะกรรมการได้ทำการตรวจใบกระดาษคำตอบและรวบรวมผลสอบเรียบร้อยแล้ว แม่กองบาลีสนามหลวงจะทำการประกาศผลสอบบาลี โดยจะจัดการ '''ประกาศผลในวัน แรม 7 ค่ำ เดือน 4''' โดยติดประกาศผลสอบบาลีพร้อมกันที่[[วัดสามพระยา]]และ[[วัดปากน้ำภาษีเจริญ]]เวลาบ่ายโมงตรง และนำผลผู้สอบประโยคบาลีได้ ลงในเว็บไซด์ของแม่กองบาลีสนามหลวงหลังจากการประกาศอย่างเป็นทางการ 2-3 วัน <ref>[http://www.infopali.net/ '''ประกาศผลสอบบาลีประจำปี''']</ref>
 
 
เมื่อคณะกรรมการได้ทำการตรวจใบกระดาษคำตอบและรวบรวมผลสอบเรียบร้อยแล้ว แม่กองบาลีสนามหลวงจะทำการประกาศผลสอบบาลี โดยจะจัดการ '''ประกาศผลในวัน แรม 7 ค่ำ เดือน 4''' โดยติดมีการประกาศผลสอบบาลีพร้อมกันชั้นประโยคป.ธ. ๗ ถึง ชั้นประโยคป.ธ. ๙ ที่ศาลาอบรมสงฆ์[[วัดสามพระยา]] เวลา ๑๔ นาฬิกา และติดประกาศผลสอบทุกประโยค ณ บริเวณพระอุโบสถ [[วัดปากน้ำภาษีเจริญ]] ประมาณเวลาบ่ายโมงตรงหนึ่งทุ่ม และนำผลผู้สอบประโยคบาลีได้ ลงในเว็บไซด์ของแม่กองบาลีสนามหลวงหลังจากการประกาศอย่างเป็นทางการ 2-3 วัน <ref>[http://www.infopali.net/ '''ประกาศผลสอบบาลีประจำปี''']</ref>
 
== ผู้สอบได้เปรียญธรรมบาลี ==
ผู้ใช้นิรนาม