ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แผ่นดินไหวในชูเอะสึ พ.ศ. 2547"

เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่รถไฟ[[ชิงคันเซ็ง]]ตกรางขณะให้บริการ ตู้ของ Toki 35 (ชิงคันเซ็ง 200 series) แปดตู้จากสิบตู้ตกรางบน[[ชินคังเซ็งสายโจเอ็ทสึ|สายโจเอ็ทสึ]]ระหว่าง[[สถานีรถไฟนะงะโอะกะ|สถานีนะงะโอะกะ]]ในเมือง[[นะงะโอะกะ]] กับ[[สถานีรถไฟอุระสะ|สถานีอุระสะ]]ในเมือง[[ยะมะโตะ]] มีผู้โดยสาร 155 คน แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ ทั้ง Railbeds สะพาน และอุโมงล้วนแต่ได้รับผลกระทบ [[East Japan Railway Company]] ได้หยุดรถไฟทุกขบวนในจังหวัดนีงะตะ ซึ่งสายที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักได้แก่ [[สายโจเอ็ทสึ]] [[สายหลักชินเอ็ทสึ]] [[สายอียะมะ]] [[สายทะดะมิ]] และ[[สายเอะจิโงะ]] ส่วนหนึ่งของสถานีนะงะโอะกะพร้อมจะพังถล่มได้ทุกเมื่อจากแผ่นดินไหวตาม แต่หลังจากปิดชั่วคราวก็เปิดให้บริการอีกครั้ง
 
เมื่อวันที่ [[27 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2547]] รถไฟสายโจะเอ็ทสึโจเอ็ทสึและอียะมะส่วนที่ยังคงเหลืออยู่ได้เปิดให้บริการอีกครั้ง ต่อมาวันที่ [[28 ธันวาคม]] ชิงคันเซ็งสายโจะเอ็ทสึกลับมาเปิดให้บริการ [[Japan Highways]] ได้ปิดทางด่วนทั้งหมดในจังหวัดนีงะตะ ซึ่งมีผลให้ทางด่วน[[ทางด่วนสายคังเอ็ทสึ|สายคังเอ็ทสึ]]และ[[ทางด่วนสายโฮะคุริกุ|สายโฮะคุริกุ]]ต้องปิดด้วยเช่นกัน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน ทางด่วนสายคันเอ็ทสึยังคงปิดให้บริการในช่วงระหว่าง Nagaoka Interchange กับ Koide Interchange ซึ่งส่วนนี้กลับมาเปิดในวันที่ 5 พฤศจิกายน
 
เหตุแผ่นดินถล่มและปัญหาอื่นๆทำให้ต้องปิดทางหลวงสองสาย คือ หมายเลข 8 และหมายเลข 17 รวมทั้งถนนในจังหวัดอีกหลายเส้นทาง ทำให้ท้องถิ่นหลายส่วนถูกตัดขาด อย่างเช่นหมู่บ้าน[[ยะมะโคะชิ]]เกือบทั้งหมู่บ้าน ซึ่งเคยเป็นหมู่บ้านในเขต[[โคะชิ]] แต่ต่อมาถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของเมืองนะงะโอะกะ ในวันที่ [[22 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2548]] รัฐบาลได้ยกเลิกคำสั่งอพยพประชาชนที่มีมานานเก้าเดือน โดยมีผลต่อ 528 ครัวเรือนจากที่ได้รับผลกระทบ 690 ครัวเรือน
3,003

การแก้ไข