ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มังโยงานะ"

เพิ่มขึ้น 5,224 ไบต์ ,  10 ปีที่แล้ว
 
เสียงภาษาญี่ปุ่นบางพยางค์จะถูกแทนด้วย[[อักษรจีน]]ที่กำหนดเอาไว้เป็น[[กฎการสะกดคำ]] (orthographic) ใน[[ยุคนะระ]] ที่เรียกว่า "[[โจได โทคุชุ คะนะซุไค]]" (上代特殊仮名遣 ''Jōdai Tokushu Kanazukai'') ซึ่งช่วยให้ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ภาษาสรุปได้ว่า เสียงใน[[ภาษาญี่ปุ่นยุคเก่า]]ซึ่งแทนด้วยอักษรมังโยงะนะนั้น อาจเริ่มมีมาตรฐานตั้งแต่ในครั้งนั้นเป็นต้นมา
 
==ประเภท==
สำหรับมังโยงะนะ มีวิธีจับคู่ตัว[[อักษรจีน]]กับเสียง[[ภาษาญี่ปุ่น]]อยู่หลายวิธี
 
* '''ชะคุองคะนะ''' {{ญี่ปุ่น|借音仮名|Shakuon kana}} แปลตามตัวอักษรได้ว่า อักษรยืมเสียง หลักการคล้ายกับ "เสียงอง" ของ[[คันจิ]] คือ การออกเสียงคันจิของตัวนั้นตามเสียง[[ภาษาจีน]] อักษรจีนหนึ่งตัว อ่านออกเสียงได้ทั้ง[[พยางค์]]เดียว และสองพยางค์
 
{| class="wikitable"
|+ ชะคุองคะนะ (借音仮名)
! จำนวนพยางค์ !! อักษรเดียวสมบูรณ์ !! อักษรเดียวบางส่วน
|-
| 1 พยางค์|| 以 (い), 呂 (ろ), 波 (は) || 安 (あ), 楽 (ら), 天 (て)
|-
| 2 พยางค์||colspan=2| 信 (しな), 覧 (らむ), 相 (さが)
|}
 
* '''ชักคุนคะนะ''' {{ญี่ปุ่น|借訓仮名|Shakkun kana}} แปลตามตัวอักษรได้ว่า อักษรยืมความหมาย หลักการคล้ายกับ "เสียงคุน" ของ[[คันจิ]] คือ การออกเสียงคันจิในภาษาญี่ปุ่นตามความหมายของคันจิตัวนั้น
 
{| class="wikitable"
|+ ชักคุนคะนะ (借訓仮名)
! จำนวนพยางค์ !! อักษรเดียวสมบูรณ์ !! อักษรเดียวบางส่วน !! อักษร 2 ตัว !! อักษร 3 ตัว
|-
| 1 พยางค์|| 女 (め), 毛 (け), 蚊 (か) || 石 (し), 跡 (と), 市 (ち) || 嗚呼 (あ), 五十 (い), 可愛 (え), 二二 (し), 蜂音 (ぶ) ||
|-
| 2 พยางค์||colspan=2| 蟻 (あり), 巻 (まく), 鴨 (かも) || || 八十一 (くく), 神楽声 (ささ)
|-
| 3 พยางค์||colspan=2| 慍 (いかり), 下 (おろし), 炊 (かしき) || ||
|}
 
{| class="wikitable"
|+ตารางมันโยงะนะ<br><small>อักษร 1 ตัวแทน 1 พยางค์</small>
|
!width="7%" title="vowel"| –
!width="7%"|''K''
!width="7%"|''S''
!width="7%"|''T''
!width="7%"|''N''
!width="7%"|''F''
!width="7%"|''M''
!width="7%"|''Y''
!width="7%"|''R''
!width="7%"|''W''
!width="7%"|''G''
!width="7%"|''Z''
!width="7%"|''D''
!width="7%"|''B''
|-
!''a''
|阿安英足
|可何加架香蚊迦
|左佐沙作者柴紗草散
|太多他丹駄田手立
|那男奈南寧難七名魚菜
|八方芳房半伴倍泊波婆破薄播幡羽早者速葉歯
|万末馬麻摩磨満前真間鬼
|也移夜楊耶野八矢屋
|良浪郎楽羅等
|和丸輪
|我何賀
|社射謝耶奢装蔵
|陀太大嚢
|伐婆磨魔
|-
!''i<sub>1</sub>''
|rowspan=2|伊怡以異已移射五
|支伎岐企棄寸吉杵來
|rowspan=2|子之芝水四司詞斯志思信偲寺侍時歌詩師紫新旨指次此死事准磯為
|rowspan=2|知智陳千乳血茅
|rowspan=2|二人日仁爾迩尼耳柔丹荷似煮煎
|比必卑賓日氷飯負嬪臂避臂匱
|民彌美三水見視御
|rowspan=2|
|rowspan=2|里理利梨隣入煎
|rowspan=2|位為謂井猪藍
|伎祇芸岐儀蟻
|rowspan=2|自士仕司時尽慈耳餌児弐爾
|rowspan=2|遅治地恥尼泥
|婢鼻弥
|-
!''i<sub>2</sub>''
|貴紀記奇寄忌幾木城
|非悲斐火肥飛樋干乾彼被秘
|未味尾微身実箕
|疑宜義擬
|備肥飛乾眉媚
|-
!''u''
|宇羽于有卯烏得
|久九口丘苦鳩来
|寸須周酒州洲珠数酢栖渚
|都豆通追川津
|奴努怒農濃沼宿
|不否布負部敷経歴
|牟武無模務謀六
|由喩遊湯
|留流類
|
|具遇隅求愚虞
|受授殊儒
|豆頭弩
|夫扶府文柔歩部
|-
!''e<sub>1</sub>''
|rowspan=2|衣依愛榎
|祁家計係價結鶏
|rowspan=2|世西斉勢施背脊迫瀬
|rowspan=2|堤天帝底手代直
|rowspan=2|禰尼泥年根宿
|平反返弁弊陛遍覇部辺重隔
|売馬面女
|rowspan=2|曳延要遥叡兄江吉枝
|rowspan=2|礼列例烈連
|rowspan=2|廻恵面咲
|下牙雅夏
|rowspan=2|是湍
|rowspan=2|代田泥庭伝殿而涅提弟
|弁便別部
|-
!''e<sub>2</sub>''
|気既毛飼消
|閉倍陪拝戸経
|梅米迷昧目眼海
|義気宜礙削
|倍毎
|-
!''o<sub>1</sub>''
|rowspan=2|意憶於應
|古姑枯故侯孤児粉
|宗祖素蘇十||刀土斗度戸利速
|努怒野
|rowspan=2|凡方抱朋倍保宝富百帆穂
|毛畝蒙木問聞
|用容欲夜
|路漏
|rowspan=2|乎呼遠鳥怨越少小尾麻男緒雄
|吾呉胡娯後籠児悟誤
|俗
|土度渡奴怒
|rowspan=2|煩菩番蕃
|-
!''o<sub>2</sub>''
|己巨去居忌許虚興木
|所則曾僧増憎衣背苑
|止等登澄得騰十鳥常跡
|乃能笑荷
|方面忘母文茂記勿物望門喪裳藻
|与余四世代吉
|呂侶
|其期碁語御馭凝
|序叙賊存茹鋤
|特藤騰等耐抒杼
|}
 
==แหล่งข้อมูลอื่น==
732

การแก้ไข