ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เยาวเรศ ชินวัตร"

ลบ หมวดหมู่:ผู้มีเชื้อสายเจ้านายฝ่ายเหนือ ออก ด้วยสจห.
(ลบ หมวดหมู่:ผู้มีเชื้อสายเจ้านายฝ่ายเหนือ ออก ด้วยสจห.)
[[หมวดหมู่:สกุลชินวัตร]]
[[หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายจีน]]
[[หมวดหมู่:ผู้มีเชื้อสายเจ้านายฝ่ายเหนือ]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยเกริก]]
[[หมวดหมู่:นักธุรกิจไทย]]
44,093

การแก้ไข