ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เยาวเรศ ชินวัตร"

[[หมวดหมู่:สกุลชินวัตร]]
[[หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายจีน]]
[[หมวดหมู่:ผู้มีเชื้อสายเจ้านายฝ่ายเหนือ]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยเกริก]]
[[หมวดหมู่:นักธุรกิจไทย]]
[[หมวดหมู่:พรรคเพื่อไทย]]
[[หมวดหมู่:เชื้อสายเจ้านายฝ่ายเหนือ]]
{{โครงชีวประวัติ}}
ผู้ใช้นิรนาม