ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อรรถบำบัด"

ขออนุญาตลบชื่ออกจากบทความ ตามนโยบาย
(ขออนุญาตลบชื่ออกจากบทความ ตามนโยบาย)
'''อรรถบำบัด''' (speech language pathologist) คือ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวินิจฉัย การบำบัดรักษาและฟื้นฟู[[ผู้ป่วย]]ที่มีความผิดปกติทาง[[ภาษา]]และ[[การพูด ]] เช่น พูดไม่ได้ พูดไม่ชัด
อรรถบำบัด(Speech Language Pathologist)
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวินิจฉัย การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางภาษาและการพูด เช่น พูดไม่ได้ พูดไม่ชัด
เสียงผิดปกติ ปากแหว่งเพดานโหว่ ประสาทหูพิการ มีความบกพร่องด้านสติปัญญา ผู้ป่วยที่ถูกตัดกล่องเสียง
ผู้ป่วยสมองพิการ
 
บทบาทของนักอรรถบำบัดในทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูคือ
1.# ประเมินสภาพความผิดปกติ ทดสอบความสามารถทางภาษาและการพูดรวมถึงการกลืน
2.# แยกประเภทความผิดปกติ และให้การบำบัดรักษาแก้ไขและฟื้นฟูสมรรถภาพ ครอบคลุมทุกประเภทของความผิดปกติทางภาษาและการพูด
3.# ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ปกครอง ญาติ ผู้ดูแล หรือผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความผิดปกติของผู้ป่วยและเรียนรู้วิธีการรักษาที่ถูกต้อง
4.# คัดเลือกและประยุกต์ ใช้เครื่องช่วย อุปกรณ์เสริมวัสดุ เพื่อทดแทนให้เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วย
5.# เผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันความผิดปกติทางภาษาและการพูด
 
[[หมวดหมู่:การแพทย์]]
1.ประเมินสภาพความผิดปกติ ทดสอบความสามารถทางภาษาและการพูดรวมถึงการกลืน
{{โครงแพทย์}}
 
2.แยกประเภทความผิดปกติ และให้การบำบัดรักษาแก้ไขและฟื้นฟูสมรรถภาพ ครอบคลุมทุกประเภทของความผิดปกติทางภาษาและการพูด
 
3. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ปกครอง ญาติ ผู้ดูแล หรือผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความผิดปกติของผู้ป่วยและเรียนรู้วิธีการรักษาที่ถูกต้อง
 
4. คัดเลือกและประยุกต์ ใช้เครื่องช่วย อุปกรณ์เสริมวัสดุ เพื่อทดแทนให้เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วย
 
5. เผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันความผิดปกติทางภาษาและการพูด
 
 
[[en:Speech pathology]]
ที่มา
คุณปรียา หล่อวัฒนพงษา
(นักอรรถบำบัด ร.พ.จุฬาลงกรณ์)
72,284

การแก้ไข