ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อรรถบำบัด"

เพิ่มขึ้น 6 ไบต์ ,  14 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ผู้ป่วยสมองพิการ
บทบาทของนักอรรถบำบัดในทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูคือ
 
1.ประเมินสภาพความผิดปกติ ทดสอบความสามารถทางภาษาและการพูดรวมถึงการกลืน
 
2.แยกประเภทความผิดปกติ และให้การบำบัดรักษาแก้ไขและฟื้นฟูสมรรถภาพ ครอบคลุมทุกประเภทของความผิดปกติทางภาษาและการพูด
 
3. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ปกครอง ญาติ ผู้ดูแล หรือผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความผิดปกติของผู้ป่วยและเรียนรู้วิธีการรักษาที่ถูกต้อง
 
4. คัดเลือกและประยุกต์ ใช้เครื่องช่วย อุปกรณ์เสริมวัสดุ เพื่อทดแทนให้เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วย
 
5. เผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันความผิดปกติทางภาษาและการพูด
 
 
ที่มา
ผู้ใช้นิรนาม