ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลิขิต เอกมงคล"

*[2540] [[แม่น้ำไม่เคยหลับ]] ช่อง 3
*[2541] [[กิ่งไผ่]] ช่อง 7 คู่กับ [[กชกร นิมากรณ์]] / ร่วมกับ [[สวิช เพชรวิเศษศิริ]], [[วรนุช วงษ์สวรรค์]]
*[2541] [[บ่วงหงส์]] ช่อง 7 คู่กับ [[ปัทมาศ ยงวิสุทธิ์]] / ร่วมกับ [[นรศักดิ์จอห์น รัตนเวโรจน์]], [[บุษกร พรวรรณะศิริเวช]]
*[2543] [[ชาติมังกร]] ช่อง 7 ร่วมกับ [[สัญญา คุณากร]], [[ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์]]
*[2544] [[เพชรตัดเพชร]] ช่อง 7 คู่กับ [[เปียเชอร์ คริสเตนเซ่น]] / ร่วมกับ [[เจตริน วรรธนะสิน]], [[พัชราภา ไชยเชื้อ]]
*[2544] [[ขุมทรัพย์แม่น้ำแคว]] ช่อง 7 ร่วมกับ [[นวพล ภูวดล]], [[อรวรรษา ฐานวิเศษ]]
*[2547] [[7 พระกาฬ]] ช่อง 7 คู่กับ [[อุทุมพร ศิลาพันธุ์]] / ร่วมกับ [[ดนุพร ปุณณกันต์]], [[พัชราภา ไชยเชื้อ]], [[วินัย ไกรบุตร]], [[เอกราช สุวรรณภูมิ]]
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม