ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อดุลย์ เหลืองบริบูรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
'''นายอดุลย์ เหลืองบริบูรณ์''' เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [[จังหวัดอุทัยธานี]] พรรคชาติไทยพัฒนา เกิดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. {{วันเกิด-อายุ|2511|06|25}} สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และปริญญาโทจาก[[คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] อดีตเคยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 3 สมัย และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
 
== ประวัติการทำงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม